Παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε την βεβαίωση κυκλοφορίας γονιού και να την έχετε μαζί σας συμπληρωμένη. Ο διευθυντής της Ακαδημίας θα την υπογράψει την πρώτη φορά που θα έρθετε.

Βεβαίωση κυκλοφορίας γονιού