Πως να επιστρέψετε πίσω στις αγαπημένες σας δραστηριότητες με ασφάλεια.

Εκτίμηση κινδύνου και μέτρα προφύλαξης στις Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες Αγαπητοί φίλοι της φύσης και της περιπέτειας, Πλησιάζει η στιγμή της ελευθερίας μας. Από αύριο σταματούν τα SMS και επιτρέπεται ελεύθερα η κυκλοφορία των πολιτών σε όλες τις επαρχίες. Η...